Home Intranet Contact

Privacy verklaring, disclaimer en cookies

Privacy verklaring, disclaimer en cookies

U wordt vriendelijk verzocht het privacy verklaring zorgvuldig door te lezen. Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website, betekent dat u akkoord met de verklaring.

Informatie op de website
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Progress-PME sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Progress-PME is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Inhoud van de website
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Progress-PME en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website van Progress-PME zal Progress-PME uw persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Zij zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

Doeleinden van gegevensverwerking
Progress-PME verzamelt en verwerkt gegevens over de bezoekers van haar websites ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen voor u die van belang kunnen zijn. De door u verstrekte gegevens kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Google Analytics
Progress-PME maakt geen gebruik van Google Analytics om websitebezoek te meten en data te verzamelen. 

Cookies en technische informatie
Alles wat Progress-PME doet is bedoeld om u als bezoeker van onze website te voorzien van de best mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies. De website maakt gebruik van TYPO3 cookies. Deze cookies delen geen persoonlijke informatie en zijn er alleen voor bedoeld om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.

Wijzigingen 
Progress-PME behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen in deze verklaring met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om dit document regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Progress-PME en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Toepasselijk recht
Op deze website en deze verkalring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. 

Bij vragen over dit privacy verklaring, disclaimer of cookies, kunt u contact opnemen met: Progress-PME, Bijlmermeerstraat 20, 2131 HG, Hoofddorp info(at)progress-pme.nl

Copyright 2018, Progress-PME

naar de top