Home Intranet Contact

Cleanrooms uitgassen

Vapor Hydrogen Peroxide

Naast bescherming van het product tegen factoren uit de omgeving moet soms ook de omgeving tegen het product beschermd worden, bijvoorbeeld wanneer met pathogene materialen gewerkt wordt. Om verspreiding van pathogenen te voorkomen kan het nodig zijn een cleanroom te decontamineren. Bij het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en virussen is decontaminatie van de gebruikte materialen, apparatuur en ruimten absolute noodzaak. Een organisatie die werkt met veroorzakers van zeer ernstige ziektes, heeft te maken met de richtlijn BSL-3 (BioSafety Level 3). Deze stelt dat het uitgassen van de cleanroom waarin wordt gewerkt met deze stoffen, verplicht is. Steeds vaker echter kiezen bedrijven ervoor om ook hun BSL2-faciliteiten, waarin ze werken met organismen die ziektes veroorzaken die zich niet zo makkelijk verspreiden onder de bevolking, te laten decontamineren door middel van uitgassen. De huidige tendens is dat uitgassen met Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) de voorkeur geniet boven bijvoorbeeld Formaldehyde. 

De praktijk
Voor een van haar klanten heeft Progress-PME het uitgassen van de faciliteiten (cleanrooms en biosafety cabinets) met Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) succesvol geïmplementeerd. In dit project hebben we gekozen voor implementatie van mobiele VHP-units in combinatie met vaste koppelborden en vast leidingwerk voor toe- en afvoer naar de uit te gassen ruimtes. Zo hebben we optimale flexibiliteit kunnen realiseren en is het mogelijk geworden om een groot aantal cleanrooms op locatie uit te gassen met behulp van VHP.

Het project bestond uit diverse activiteiten:

  • aanschaf en kwalificatie (IQ/OQ) van de benodigde VHP-apparatuur en overige benodigde utilities, controlepanel en leidingwerk
  • het opzetten en uitvoeren van cycle development runs
  • PQ-kwalificatie runs, waarbij we duidelijk konden aantonen dat er sprake was van reductie van potentieel aanwezige microflora met behulp van biologische indicatoren
naar de top