Home Intranet Contact

Interim management

Interim-management

Soms heeft een klant behoefte aan een professional die binnen een bepaalde tijd een bepaalde klus kan klaren. Progress-PME kan in dit soort situaties haar mensen inzetten als interim managers. 

Indienen en uitvoeren van een verbetervoorstel
Progress-PME nam voor een van haar klanten tijdelijk het management van een productieafdeling over. Op basis van een SWOT-analyse diende Progress-PME een verbetervoorstel in en voerde deze vervolgens uit. Dit voorstel bevatte aanbevelingen op het gebied van:

  • personeel en organisatie
  • kwaliteit
  • efficiency
  • onderhoud en apparatuur

We hebben de motivatie en het gedrag van de medewerkers door het voeren van gesprekken, teambuildingsessies en het aanspreken van de medewerkers op hun gedrag, sterk kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we competentieprofielen opgesteld. Een aantal medewerkers is op basis hiervan op andere posities geplaatst. Andere medewerkers zijn extra getraind om het kennisniveau te verhogen. We hebben het selectie- en aannamebeleid zodanig aangepast dat er voortaan meer aandacht is voor het aantrekken van nieuwe medewerkers met het juiste competentieprofiel. Dankzij al deze inspanningen staat er na twee jaar een hecht, bekwaam en effectief productieteam in deze organisatie.

Vergroten van de efficiency
We hebben naast dit alles specifieke maatregelen getroffen om de efficiency flink te verhogen.

We hebben:

  • de communicatie tussen de medewerkers verbeterd;
  • ervoor gezorgd dat medewerkers direct worden aangestuurd;
  • processen parallel laten uitvoeren;
  • preventief onderhoud aan apparatuur verbeterd.

Het aanstellen van een kwaliteitsfunctionaris
Progress-PME heeft de kwaliteit van de processen in deze organisatie tot slot verbeterd door procedures aan te passen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit op de werkvloer werd gelegd. Daarnaast hebben we een kwaliteitsfunctionaris aangesteld, die verantwoordelijk is voor het borgen van de kwaliteit op de afdeling.

Het resultaat
Eén en ander heeft geresulteerd in een goed lopende afdeling, waar de medewerkers met plezier werken, de efficiency en de kwaliteit in orde zijn en het overwerk is afgenomen. De ongeplande productiestilstand werd al vrij snel teruggebracht tot een acceptabel niveau en de afdeling dient nu als voorbeeldfunctie voor de rest van de organisatie. 

naar de top