Home Intranet Contact

De ziekenhuisapotheek

Diensten

Overige diensten Progress-PME

Naar diensten »

Contact

Voor meer informatie of vragen, neem contact met ons op.

De ziekenhuisapotheek

De afgelopen jaren heeft Progress-PME  met veel succes een rol gespeeld in projecten voor ziekenhuisapotheken, met name op onderstaande probleemgebieden:

  • naleving regelgeving en voorbereiding op IGZ-inspectie
  • verbouwing van productiefaciliteiten
  • installatie van kritische procesapparatuur zoals watersystemen en vriesdrogers
  • validatie van bestaande en van nieuw gebouwde productiefaciliteiten

Implementatie van een reinigings- en desinfectieprogramma
Voor een van onze klanten – een ziekenhuisapotheek - hebben we een gevalideerd reinigings- en desinfectieprogramma plus een passend kledingregime geïmplementeerd. Hiermee hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de omgevingscondities in deze apotheek. Vervolgens hebben we een programma voor omgevingsonderzoek (environmental monitoring) ontwikkeld en geïmplementeerd om de effectiviteit van het programma te controleren.

Opleiding en training
We hebben dit project vooral succesvol kunnen uitvoeren omdat we veel hebben geïnvesteerd in het begeleiden en trainen van onze eigen medewerkers. Deze waren hierdoor in staat om de kennis en het eigenaarschap van de systemen goed over te kunnen dragen aan het personeel van de ziekenhuisapotheek.

naar de top