Home Intranet Contact

Parelsnoer Instituut

Diensten

Overige diensten Progress-PME

Naar diensten »

Contact

Voor meer informatie of vragen, neem contact met ons op.

Parelsnoer Instituut

Sinds 2007 werken de acht in Nederland gevestigde UMC’s samen in het Parelsnoer Instituut (PSI, voorheen Parelsnoerinitiatief). Doel van dit instituut is om binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren voor het verzamelen van klinische data en het opzetten van biobanken op interuniversitair niveau.

Ziektebeelden
PSI richtte zich in eerste instantie op acht ziektebeelden: neurodegeneratieve ziekten, leukemie, reumatoïde artritis, erfelijke darmkanker, diabetes mellitus, nierfalen, cerebro vasculair accident en inflammatoire darmziekten. Intussen is het aantal ziektebeelden uitgebreid tot 13 en dit aantal zal in de toekomst nog verder stijgen.
De wetenschappelijke gegevens die worden gecreëerd met behulp van bovengenoemde infrastructuur, zullen leiden tot een betere gezondheid van patiënten met genoemde ziektebeelden en tot versterking van de economische positie van het biomedisch onderzoek in Nederland.

Progress-PME en PSI
In de projectfase van PSI is Progress-PME van medio 2009 tot 2012 betrokken geweest bij het opzetten en harmoniseren van de aangesloten academische biobanken. In gezamenlijk overleg zijn afspraken met betrekking tot het biobanktraject: afname, bewerking, opslag en uitgifte (van lichaamsmaterialen), vastgelegd in een centraal goedgekeurd document. In deze periode is met uitvoering van een van te voren overeengekomen auditprogramma de juiste implementatie van de afspraken regelmatig op locatie onderzocht.

De adviseurs van Progress-PME hebben zich in dit project onder andere bezig gehouden met:

  • coördineren van de samenwerking
  • vastleggen van afspraken in een door alle UMC’s goedgekeurd biobankdocumen
  • opstellen van documenten als specificaties, protocollen, procedures en rapportages
  • uitvoeren van audits, inclusief de rapportage aan de centrale directie
  • inhoudelijke adviezen betreffende de uitvoering van (onderdelen van) het biobanktraject
naar de top